Offerteformulier bedrijfscursus


Beantwoord de volgende vragen om ons te helpen een nauwkeurige offerte voor u op te stellen

expand_more
expand_more
expand_more
expand_more
expand_more

Lees de onderstaande informatie over extra kosten en nuttige informatie

Wat gaat er daarna gebeuren?

Nadat we het ingevulde formulier hebben ontvangen, sturen we u een offerte of nemen we contact met u op als verdere verduidelijking nodig is. Zodra de offerte is overeengekomen, reserveren we een docent voor u en hebben we vervolgens een lijst met medewerkers nodig die de cursus bijwonen, zodat we contact met hen kunnen opnemen over hun niveau-evaluatie enz.

Kosten voor cursusontwikkeling

Als er uitzonderlijke ontwikkelingskosten zijn die verder gaan dan de uren die we opnemen voor op maat gemaakte of reguliere plus cursussen, moeten we mogelijk extra in rekening brengen. Dit zou van tevoren worden besproken.

Reiskosten

Kosten per auto 0,19 / km; Reistijd docent € 15 / uur

Factuurbetaling

Volledige betaling dient te geschieden na de eerste les.

Factuur instructies

Informeer ons vooraf als er speciale vereisten of procedures zijn die door Kickstart School moeten worden uitgevoerd om de factuur te maken en te verzenden.

Herschikkingsbeleid

Lessen kunnen worden verplaatst als ze meer dan 24 uur van tevoren worden geregeld, anders wordt u nog steeds het volledige bedrag voor die les gefactureerd. De totale duur van de cursus mag echter niet meer zijn dan 1,5 keer de oorspronkelijk geplande cursusduur. Als bijvoorbeeld alle lessen binnen een periode van 8 weken zijn gepland, kan de totale duur van de cursus (inclusief annuleringen en het opnieuw plannen van lessen) niet langer zijn dan 12 weken. Dit komt door problemen met de planning en planning, omdat we onze docenten alleen voor een bepaalde periode kunnen reserveren.

Annulerings- / terugtrekkingsbeleid

Terugbetaling van het cursusgeld voor een medewerker vindt alleen plaats wanneer Kickstart vóór het begin van de tweede les van de betreffende cursus een schriftelijk verzoek tot terugbetaling ontvangt van de tegenpartij. In een dergelijk geval worden administratiekosten van € 15 per werknemer in rekening gebracht. Als een medewerker zich later terugtrekt in de cursus, wordt het volledige bedrag van de cursuskosten van die medewerker verbeurd.

Als u de cursus vóór de startdatum moet annuleren, kunnen administratieve en ontwikkelingskosten van toepassing zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat dit noodzakelijk wordt, behoudt Kickstart zich het recht voor om de docent van een cursus te wijzigen. Dit geeft geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld.

Afwezigheid

Afwezigheid van een of meer lessen geeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld.

Intake testen

Als u face-to-face-innames aanvraagt, worden deze gepland op een bepaalde datum op uw locatie. We verzoeken u om uw medewerkers intern te organiseren met gespreide intervallen van 15 minuten, zodat de innames soepel en tijdig kunnen verlopen.

Een schriftelijke intake en / of behoefteanalyse zal naar de medewerkers worden verzonden om vooraf te worden ingevuld. Het wordt dan beoordeeld door de docent en vervolgens gevolgd door een gesproken intake.

Lesmateriaal

Cursusmateriaal dat bij het uurtarief is inbegrepen, is:

Kickstart-mappen met materialen, hand-outs en lidmaatschap van ons online leerplatform, KickstartNet (waar van toepassing).

Cursusboeken zijn niet inbegrepen in het uurtarief en worden indien nodig apart in rekening gebracht. Dit wordt besloten na de behoefteanalyse en intake-tests.